فوائد اذکار

یکی از اذکار مورد سفارش اهل بیت علیهم السلام که هر صبح و شام باید خوانده شود

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده