اولویت در رفتن به زیارت در کربلا [متفرقه احکام اربعین]


. اولویت در رفتن به زیارت در کربلا [متفرقه احکام اربعین]

پرسش:

ایا اولویت اول زیارت امام حسین علیه السلام است یا حضرت ابوالفضل علیه السلام:


پاسخ :

این نوع اولویت در منابع معتبر نیامده است البته از ترتیبی که در بعضی از زیارتنامه ها وارد شده استفاده می شود زیارت امام حسین علیه السلام در اولویت است.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته