​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

بدی در حق #شیعیان ممنوع

بدی در حق #شیعیان ممنوع

امام #رضا علیه السلام خطاب به برادر خویش #زیدالنار که گوش به فرمان امام نبود، فرمود:
شیعیان ما کسانی هستند که
#دشمنان ما به آنان #کینه می ورزند،
با آنان #دشمنی می کنند،
#خون و دارایی آنان را به خاطر محبتشان به ما و اعتقادشان به #ولایت ما، حلال کرده اند.
پس اگر تو به آنان بدی کنی، به خودت ستم کرده و جایگاهت را از بین برده ای.

شیخ صدوق، عیون الاخبار الرضا، ج۲، ص۲۳۵

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده