شعر عید قربان

 قدسیان باید پر جبریل قربانی کنند!
آل ابراهیم، اسماعیل قربانی کنند

او که می‌آید، ابابیل اندکی از خیل اوست
مکّیان باید سپاه فیل قربانی کنند

سیصد و چندی سوار از بازگشت از کوه طور
سامری را در کنار نیل قربانی کنند

سامری سهل است، باید در کنار رود نیل
پیش پای قدس، اسرائیل قربانی کنند

آل ابراهیم، مدیون حسین‌بن‌علی است
چون که لازم نیست اسماعیل قربانی کنند

 

 

شاعر: مهدی جهاندار

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته