------------------------------------------------------------

شعر مناجات با امام زمان(عج)

دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت

صدای پای تو آید، صدای آمدنت

بهار با تو بیاید به خانه‌ی دل ما

سری به خانه‌ی ما زن، صفای آمدنت

هنوز مانده به یادم که مادرم می‌خواند

زمان کودکی‌ام قصه‌های آمدنت

حساب کردم و دیدم که با حساب خودم

تمام عمر نشستم به پای آمدنت

چقدر وعده‌ی وصل تو را به دل بدهم؟

چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنت؟

نیامدی و دلم را شکستی ای مولا

چه نذرها که نکردم برای آمدنت

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده