بیمه هیئات مذهبی

 

  1. بیمة هیئات مذهبی

یکی از دغدغه‌های همیشگی هیئات مذهبی، تأمین امنیت جانی و مالی شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران هیئت‌هاست که همچون سال‌های گذشته، شورای هیئات مذهبی با همکاری و هماهنگی بیمة معلم، اقدام به تأمین بیمة هیئت‌ها کرد و حدود دویست هیئت، مراسمات خویش را بیمه کردند.

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده