متن سخنرانی حاج آقا  پناهیان           امتحان جمعی

 

متن سخنرانی حاج آقا  پناهیان

          امتحان جمعی

بچه ها مواظب دین هم باشید؛ ما امتحان جمعی می شویم  بعد معدل جمع رو می گیرند به  ما می دهند.دیدید برای بچه ها معدّل طراحی می کنند؟ درس های مختلف رو میانگین ش رو برمی دارند به شما می دهند؛باید معدّل کلاس رو بردارند به تک تک افراد بدهند بگویند : بروید. شما درس تون چی شد؟  والا من خودم که  نوزده  گرفته بودم ولی بخاطر کلاس مان پانزده شدم.اِ یعنی چی بیا  بیرون از آن  کلاس برو توی آن کلاس زرنگِ!  ما  امتحان جمعی می شویم بعد معدّل جمع  رو می گیرند به  ما می وهند.خدا سرِ اقوام  گذشته  بلا می  فرستاد خدا یا اینان  دویست نفرشان صالحه  هستند  وپانصد نفرشان خراب ! آن دویست  نفر  را چرا می خواهی نابود کنی؟  فرمود : بخاطر اینکه  جزوء این  جمع  هستند من کلا" نگاه می کنم .زمانی  که ما امتحانات  قرآن رو می بینیم  اکثرا" جمعی  هستند ؛ بلاها هم جمعی هستند یعنی خدا در اینجا می گوید : مواظب  دین هم باشیـم. بچه ها مواظب دین هم باشید ما امتحان جمعی می شویم ! بعد  معدّل  جمع رو می گیرند به ما می دهند.بدبختی ش  مال  همه ماست. مواظب دین هم باشیم  توی  یک  تیم یک نفر بدود مهارت داشته  باشد هر چقدر  همه عالی  باشه  ولی  تیم  که ضعیف باشه  توی سرش  می خورد و  می بازد.   امام زمان ارواح ناالفدا جمله ی آخر را  فرمودند : اگر  شیعیان ما جمع  شوند اما دِلی  جمع  شودند نه اینکه همینطوری .اگر جمع شوید  قبل از اینکه  ما بیایم  جمع شوند و مواظب  باشند تا امتحانات  را شکست  نخورند .همه ما باید همدیگر  را خبر کنیم و  تبلیغات چی باشیم  وباید  سرو صدا کنیم "ساکت"  نداریم .بچه  ها مواظب  دین هم باشیم  ما امتحان  جمعی  می شویم  بعد معدّل  جمع  رو می گیرند به ما می دهند!!!
 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته