اعمال شب قدر چیست

 

:

پاسخ

اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقسیم می شود.  

اعمال مشترک شب های قدر:

 مقارن غروب آفتاب شب قدر غسل شود.

 در شب قدر دورکعت نماز اقامه شود، در هر رکعت بعد از حمد ، هفت مرتبه سوره توحید خوانده شود. بعد از نماز هفتاد بارذکر " استغفرالله و اتوب الیه" گفته شود.

 قرآن به سرگرفتن در شب قدر و خدا را به چهارده مصوم سوگند دادن .

 خواندن زیارت امام حسین علیه السلام در شب قدر.

 احیای این شبها.

6 یکی دیگر از اعمال شب قدر اقامه صد رکعت نماز به صورت دورکعتی وافضل آن است که درهر رکعت بعد از حمد ، ده مرتبه سوره توحید خوانده شود.
 
7- یکی دیگر از اعمال شب قدر خواندن دعایی از امام زین العابدین علیه السلام که درمفاتیح الجنان آمده است.اللهم انی امسیت لک عبداً...

8 قرائت دعای جوشن کبیر در شب قدر.

9طلب آمرزش و دعا از برای مطالب دنیا و آخرت خود و پدر ومادرو خویشان و برادران زنده و مرده

10ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السلام.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته