شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان شهادت امام علی علیه السلام 

 

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان شهادت امام علی علیه السلام 

شب قدر و شب شهادت حیدر است
همه جا از غمش چو صحنه ی محشر است موسم ماتم است     همه جا در غم است وامصیبت(۲)

 با نگاه طبیب خون شده قلب همه
 به کنار پدر بر لبشان زمزمه
 بهر یار غریب        ذکر امن یجیب وامصیبت 

کار اهل بیتش گریه ی پیوسته بود 
به کنارش حسن با دل بشکسته بود
 مرتضی شد شهید      قد زینب خمید وامصیبت 

نفس پیغمبر اکرم شد امشب خموش
 شهر کوفه بود ز داغ او در خروش
 جانشان بر لب است   خون دل زینب است وامصیبت

 خانه ی مرتضی لبریز رنج و محن 
پیکر او شود کفن به دست حسن 
از غم نور عین        خون جگر شد حسین وامصیبت 

میبرند پیکر پاک علی نیمه شب
 شد حسین از غم داغ پدر جان به لب
 کوفه ماتم سراست       بزم غمها بپاست وامصیبت

نوحه_شهادت_امام_علی_علیه_السلام #مشهد_مقدس 
#رضا_یعقوبیان

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته