علی یاعلی مولا 

 

علی یاعلی مولا 
علی یاعلی حیدر
علی یاعلی ساقیِ کوثر ۴

پهلوان خیبری و مقتدایِ فاطمه
صورتی از غیرتت دیده شده در علقمه
مصطفی خیرالبشر می‌خواندَت یامرتضی
بیرقِ تو تا ابد بالایِ بالا مرتضی

علی یاعلی دینم 
علی یاعلی ایمان
علی یاعلی تفسیرِ قرآن 

علی یاعلی مولا 
علی یاعلی حیدر
علی یاعلی ساقیِ کوثر ۴

آسمان خم می‌شود با دیدنِ ایوانْ طلا
از نجف پایِ پیاده می‌روم کرب و بلا
می‌خورد هر جا گِره بر کار من گویم بلی
یکصد و ده مرتبه مولا علی مولا علی

علی یاعلی قبله 
علی یاعلی کعبه
علی یاعلی دعایِ ندبه 

علی یاعلی مولا
 علی یاعلی حیدر
علی یاعلی ساقیِ کوثر ۴

بر سرم قرآن گرفتم بر لبم دارم نوا
کربلایی کن مرا حقِّ علیِ مرتضی
نوکر خود را دعا کن یا امیرالمؤمنین
جا نمانم یاعلی از کاروانِ اربعین

علی یاعلی باران
علی یاعلی دریا
علی یاعلی شورِ کربلا

علی یاعلی مولا
 علی یاعلی حیدر
علی یاعلی ساقیِ کوثر ۴

#شب_قدر #نوحه_زمینه 

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته