شعر مدح امام حسن

 


اگر می آمدی ایران تومرقد داشتی حتماً
به جز گلدسته و نقاره گنبد داشتی حتماً

شمال شرق ایران یا جنوب غرب یا مرکز
تو هم در بخشی از این خاک مشهد داشتی حتماً

کنارمضجعت در آخرش با شوق با فریاد
پس از صل علی،ٰ آل محمد داشتی حتماً

کسی با کفشهایش در حریم تو نمی آمد
به دورمرقدت از صحن ها حد داشتی حتماً

«مُؤَیِّد»داشتی در مشهدت باشعرهای ناب
و در کل زمین کلی مُؤَیَّد داشتی حتماً

اگر می آمدی ایران شبیه حیدر کرار
تو هم بین اذان یک جفت اَشْهَدداشتی حتماً

همیشه سمت بابُ الْقاسمت غوغای زائر بود
خودت هم ازهمانجا رفت و آمد داشتی حتماً

:small_orange_diamond:شاعر:
#مهدی_رحیمی

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته