مناجات ماه رمضان

 

غزل - مناجات ماه مبارک رمضان

دنیایِ پُرفریب مرا کور کرده است
این فرع از اُصول مرا دور کرده است

شیطان برای اینکه جدا باشم از خدا
دورم بساطِ عیش‌و‌ُطرب جور کرده است

شیرینیِ نوای تو را حس نمی‌کنم
گویا گناه طبعِ مرا شور کرده است

هر چند مجرم و بدم امّا ببین کریم
مهمان مرا به ماهِ پر از نور کرده است

قدری برای قدرشناسی نداشتم
نامُمکنم به واسطه مقدور کرده است

این بی‌بها به نامِ علی پربها شده
من را غلامِ فاطمه منظور کرده است

پوشانده پیشِ خَلق عیوب و خطای من
ستّار عارِ کار چه مَستور کرده است؟!

آقا کنارم آمد و او را ندیده‌ام
دنیای پرفریب مرا کور کرده است

#مناجات #ماه_رمضان #غزل 
#یاغیاث_المستغیثین 
#ما_با_ولایت_زنده_ایم 
#حسین_ایمانی 

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده