​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

عزاداری هیئت‌های مذهبی در حیاط مدارس قم

 

عزاداری هیئت‌های مذهبی در حیاط مدارس قم

مدیرکل آموزش‌ و پرورش قم با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای برگزاری مراسم محرم در فضای باز مدارس گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شد مدارسی که امکان ارائه خدمات در فضای باز دارند حیاط را در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار دهند.
 دهه اول ماه محرم همکاری‌های لازم را با هیئت‌های مذهبی خواهیم داشت تا این مراسم‌های بزرگ عزاداری به خوبی برپا شود.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده