​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

شعر خوانی عید غدیر علیرضا حضرتی

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده