شعر رمضان

 

#امام_زمان_عج
#ماه_مبارک_رمضان

خورشید پشت ابر ! نشانی به ما بده
ای ماه ! مژده ی رمضانی به ما بده

مثل نسیم صبح از این جا گذر کن و
باد صبای مشک فشانی به ما بده

بی کس تر از همیشه رساندیم خویش را
آواره ایم ... جا و مکانی به ما بده

از بس که در پی همه غیر از تو بوده ایم
از پا نشسته ایم ... توانی به ما بده

از سفره ای که وقت سحر پهن می کنی
مانده غذا و خورده ی نانی به ما بده

" با روضه ی حسین نفس تازه می کنیم "
روضه بخوان دوباره و جانی به ما بده

محمدعلي بياباني

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده