نوحه سنتی وفات حضرت خدیجه


#نوحه_سنتی 
#رحلت_حضرت_خدیجه 
#حاج_رضا_یعقوبیان 
#سبک_الا_ای_همسفر 


      برفته از جهان        صفابخش وجود
      زخیل انبیا             به روح او درود
نبی را همنشین    بود حامی دین ،شد ام المومنین 
              پیمبر تسلیت(۳)

خدیجه همسر      نبی رفت از جهان
 برایش از خدا         شده زینت جنان
شده ماتم سرا            به پا بزم عزا 
بسوزد مصطفی
 پیمبر تسلیت 

سوی باغ جنان        شده اورهسپر
ز داغش خون شده      دل اهل نظر
کنار آن مزار          غمش شد آشکار
پیمبر بیقرار 
                  پیمبر تسلیت 

به جان فاطمه         زده داغش شرر 
از این ماتم شده      پیمبر خون جگر
شکسته رکن دین     همه دلها غمین
پیمبرشد حزین
پیمبر تسلیت

به دست مصطفی     خدیجه شد کفن 
کنار پیکرش            بگوید این سخن
الای ای همسرم        تو رفتی از برم  
نگر چشم ترم 
پیمبر تسلیت

زده آتش به دل            غم هجران او
گل او فاطمه               شده گریان او
خدیجه آرمید             ز دنیا دل برید  
قد زهرا خمید
                   پیمبر تسلیت 

کنار مرتضی         بسوزد فاطمه
به لبهای همه        بود این زمزمه
به دل غم حجله بست   دل زهرا شکست
به داغ او نشست 
پیامبر تسلیت

#نوحه_رحلت_حضرت_خدیجه_سلام_الله_علیها 
#حضرت_خدیجه 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده