شعر رحلت حضرت خدیجه یعقوبیان

 


#نوحه 
#رحلت_حضرت_خدیجه 
#حاج_رضا_یعقوبیان 


رفت خدیجه از جهان 
رهسپر سوی جنان 
مکه ز داغ او    در شورش و غوغاست
در همه ی عالم  بزم عزا برپاست
              واویلا واویلا (۲)

راحت از غم ها شده   
خون جگر طاها شده 
پیغمبر اکرم            کرده کفن پوشش
خوانده نماز امشب   برجسم خاموشش
                واویلا واویلا 

نور چشم مصطفاست 
حامی دین خداست
هستی خود داده       در اعتلای دین 
خون بر دلش کردند   آن مردم بی دین
                واویلا واویلا

بحر دین را گوهر است
همسر پیغمبر است
بر مصطفی بوده      یاور و همسنگر 
هستی خود را داد    چون ساقی کوثر
               واویلا واویلا

مکه شد ماتم سرا 
شد به پا بزم عزا
ختم رسل ریزد      ز دیده اش اختر
فاطمه میگرید       هم ناله با حیدر
               واویلا واویلا

 همنشین مصطفی
 رفته سوی کبریا
 ختم رسل امشب          گشته عزادارش
 امشب کفن‌پوش است   محرم اسرارش
                واویلا واویلا

#نوحه_رحلت_حضرت_خدیجه 
#سلام_الله_علیها 
#حضرت_خدیجه 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته