​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

شعر وفات حضرت خدیجه شور


#نوحه 
#رحلت_حضرت_خدیجه 
#حاج_رضا_یعقوبیان 


 رفته از دنیا           جان پیغمبر
 شد به پا هر جا   شورش محشر 
           تسلیت احمد(۲)

 از جهان رفته          همسر احمد 
رکن دین رفته            از بر احمد
           تسلیت احمد(۲)

 گل باغ دین       می رود امشب
 جان احمد از        غم بود بر لب
            تسلیت احمد(۲)

خاتم مرسل       قامتش خم شد
 از غم همسر       صبر او کم شد 
           تسلیت احمد(۲)

پیکر پاکش      شد کفن امشب 
زین جهان امشب رفته سوی رب 
            تسلیت احمد(۲)

 از غم همسر      خون دل طاهاست 
زمزم از این غم      دیده ی زهراست            تسلیت احمد(۲)

 شد بپا زاین غم       شورش محشر 
فاطمه سوزد                 همره حیدر
            تسلیت احمد(۲)

 سوزد از این غم         حضرت کوثر 
نالد از اینکه             گشته بی مادر 
           تسلیت احمد(۲)

#نوحه_رحلت_حضرت_خدیجه_سلام_الله_علیها 
#مشهد_مقدس 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده