مراحل انجام ثبت نام در سامانه شهرداری برای مجوز بنر و غیره

 

در ابتدا روی تصویر زیر بزنید و شروع کنید به ثبت نام  و  طبق  راهنمای تصویری گام به گام پیش بروید 

روی تصویر بزنید برای شروع ثبت نام

نکات لازم :

1-در قسمت ثبت نام بعد اینکه کدملی را وارد کردید  بعد استعلام باید  در قسمت بعدی  اسم شما بیایید 

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده