به یاد شهدا

 

شهید سید مرتضی آوینی:
اگر خداوند متاع وجود تو را خریدنی بیابد ،
هر کجا که باشی و در هر زمان،تو را با شهادت برمی گزیند
و تو، ای آن که در سال شصت و یکم هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی و اکنون،
در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو،
که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار می کشد
تا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی و از خود و دلبستگی هایش هجرت کنی
و به کهف حَصینِ لازمان و لامکان ولایت ملحق شوی و فراتر از زمان و مکان،
خود را به قافله سال شصت و یکم هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت رسی...
⚘۲۰ فروردین سالروز شهادت
سید شهیدان اهل قلم
آقا سید مرتضی آوینی گرامیباد⚘
شادی روحش صلوات
 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده