​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

خلاصه سند راهبردی بسیج هیئات

 

خلاصه سند راهبردی بسیج هیئات

۱)ثبت کانون بسیج هیت
باحداقل۱۶عضو فعال بسیجی
(خواهر وبرادر)
۲)ثبت گروه جهادی‌ هیئت
۳)‌حضور مدیر کانون بسیج هیئت
در شورای محله

دفتر کانون بسیج مداحان و هیئات مذهبی شهید عزیزادگان‌شهرستان قم:
ک۳۹صفائیه/فرعی اول دست چپ/پ۱۰
02537741476 09106120981

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده