------------------------------------------------------------

دعاهای شعبان

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول، شب شریفی است و در آن چند عمل است: هفتم به جا آورد آنچه را که شیخ در مصباح المتهجد ذکر نموده؛ فرموده: روايت كرده است ابو البخترى وهب بن وهب از حضرت امام جعفر صادق از پدرش از جدش از حضرت امير المؤمنين عليه السلام كه آن حضرت را خوش مى ‏آمد كه فارغ سازد خود را چهار شب در تمام سال يعنى احيا بدارد آن شبها را به عبادت و آن چهار شب اول رجب و شب نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عيد قربان بود

    ۵
    از ۵
    ۱۶ مشارکت کننده