نظریه ریسمان درست است ؟

 

ادعای دهم خداناباوران: نظریه‌ی ریسمان نحوه‌ی به وجود آمدن جهان و ذره‌ها از انرژی را توضیح میدهد.

پاسخ: ابتدا باید دانست که به دلیل ناکارآمدی نظریه‌ی ریسمان، دانشمندانی که به این نظریه علاقه داشتند آن را گسترش داده و نظریه‌ی اِم(M) و نظریه‌ی اف(F) را مطرح کرده‌اند. به‌طور کلی اساس این نظریه‌ها این است: همه‌ی ذرات بنیادی که جهان را تشکیل می‌دهند، در واقع ریسمان‌هایی از انرژی هستند که در حالت‌های متفاوت در حال ارتعاش هستند. همچنین همان‌گونه که بالا نیز ذکر کردیم، طبق این دیدگاه غشاء های پهناوری در بُعد چهارم( که ما آن‌ها را نمی‌بینیم) وجود دارند و هنگامی که این غشاء ها به هم برخورد می‌کنند بیگ بنگی رخ می‌دهد و جهان ما نیز اینگونه به وجود آمده است. طبق این نظریه، به جز جهان ما، باید میلیارد‌ها جهان دیگر نیز وجود داشته باشد. همان‌گونه که بالا نیز توضیح داده شد، هیچ شاهد علمی برای این نظریه وجود ندارد و صرفاً یک حدس و گمان است که به احتمال بسیار زیاد برای همیشه نیز به عنوان حدس باقی بماند.ضمن این‌که طبق این نظریه نیز چون شرایط لازم و بستر اولیه برای ایجاد جهان محیا شده بوده است( وجود غشاء ها در بُعد چهارم) جهان به وجود آمده است. به‌طور خلاصه نظریه‌ی ریسمان صرفاً یکی از نظریاتی که سعی بر توضیح جهانی دارد که خدا خلق کرده است، هرچند این نظریه نیز صرفاً یک حدس و گمان است

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته