آیا قوانینی که برجهان ما حاکم است به طور شانسی تعیین شده است

دعای نهم خداناباوران: با توجه به جهان‌های موازی، همه‌ی قوانینی که برجهان ما حاکم است به طور شانسی تعیین شده است و جهان ما صرفاً یک جهان در بین میلیارد‌ها جهان است.

پاسخ: اولاً جهان‌های موازی و به طور کلی این ادعا که جهان‌های دیگری به غیر از جهان ما وجود دارد، کوچک‌ترین شاهد علمی ندارد و به عقیده‌ی بسیاری از دانشمندان هیچ گاه مدرکی دال بر وجود جهانی دیگر یافت نخواهد شد. ضمن این‌که وجود جهان‌های دیگر ارتباطی به “وجود نداشتن خدا” ندارد. زیرا حتی اگر بپذیریم که میلیاردها جهان به غیر از جهان ما وجود دارد، اولاً پاسخی به این سؤال نیست که اصلاً چرا به جای هیچ، این جهان‌ها وجود دارند و دوماً خودِ این مکانیزمی که منجر به ایجاد جهان‌های دیگر شده است، احتیاج به طراح دارد، همان‌گونه که هر مکانیزم دیگری احتیاج به طراح دارد.لینک دانشگاه کلمبیای آمریکا که سال 2017 اعلام کرد؛ ادعای وجود جهان‌های دیگر کاملاً غیر علمی و فاقد هرگونه شاهدی است

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته