آیا جموع انرژی‌های مثبت و منفی موجود در جهان برابر صفر است

ادعای هشتم خداناباوران: همان‌گونه که میچو کاکو در یکی از کلیپ‌هایش بیان کرده است، مجموع انرژی‌های مثبت و منفی موجود در جهان برابر صفر است(یعنی میزان انرژی‌های مثبت موجود در جهان برابر میزان انرژی‌های منفی موجود در جهان است) و در نتیجه جهان مانند یه ناهار مجانی است.

پاسخ: متاسفانه اکثر ناباوران ایرانی سخنان میچو کاکو را به درستی متوجه نشده‌اند. جالب این که خوده میچو کاکو هیچوقت آتئیست نبوده است. همان‌گونه که می‌دانید جهان هستی در حال گسترش است. یعنی همین لحظه که شما در حال خواندن این متن هستید، جهان با سرعت زیادی در حال بزرگ تر شدن است. مسلماً میلیاردها سال پیش، جهان بسیار بسیار کوچک‌تر بوده و با گذر زمان به مرور بزرگ تر شده و کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌هایی گوناگونی به مرور شکل گرفته و در آینده نیز شکل خواهند گرفت. چگونه یک جهان بسیار بسیار کوچک به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شود در حالی که میزان انرژی ثابت است؟!! جواب سوال در انرژی منفی است. با بزرگ‌تر شدن جهان و افزایش انرژی مثبت، هم‌زمان انرژی منفی نیز افزایش می‌یابد( انرژی منفی مانند انرژی گرانش) و در نتیجه همیشه مقدار انرژی مثبت و مقدار انرژی منفی با هم برابر بوده و عملاً هم‌دیگر را خنثی می‌کنند( جمع آن‌ها ثابت است). به عبارت دیگر جهان کوچک ما، به‌مرور به جهان بزرگ فعلی تبدیل شده است، بدون این‌که افزایش انرژی صورت گیرد. چون با بزرگ تر شدن جهان و افزایش انرژی مثبت، به‌طور هم‌زمان انرژی منفی نیز افزایش یافته و در نتیجه مجموع انرژی‌ها همیشه ثابت است.به‌همین دلیل است که می‌گویند جهان مانند یک نهار مجانی است، یعنی همیشه مقدار انرژی مثبت و مقدار انرژی منفی با هم برابرند و در نتیجه مجموع آن‌ها ثابت است. بدیهی است که اگر نیروی گرانش وجود نداشت، مطمئناً انرژی ناشی از این نیرو که منفی است نیز وجود نداشت. همان‌گونه که در قسمت‌های قبل نیز گفتیم همه‌ی نیروها(مانند نیروی گرانش) و همه‌ی ویژگی‌های طبیعت(مانند انرژی منفی حاصل از نیروی گرانش) و… صرفاً ابزار و بستر لازم برای ایجاد جهان هستند. خدا از طریق وضع همین نیروها و ویژگی‌هاست که جهان را ایجاد کرده است. در واقع این نشان از ظرافت و زیبایی خلقت خدا دارد که جهانی به این عظمت را به گونه‌ای آفریده که همیشه مجموع انرژی‌های مثبت و منفی در آن برابر باشد.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته