​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

آیا هیگز عامل به وجود آمدن جهان است ؟

 

ادعای ششم خداناباوران: ذره‌ای با نام بوزن هیگز کشف شده که عامل به وجود آمدن همه‌ی ذرات دیگر است.

پاسخ: این سخن ناشی از عدم اطلاعات ناباوران ایرانی است که ذره‌ی بوزن هیگز را به عدم وجود خدا ربط می‌دهند. در واقع لحظات بسیار اندکی بعد از رخ دادن بیگ بنگ(انفجار بزرگ)، تمام فضا توسط میدانی به نام میدان هیگز پوشیده می‌شود. ذره‌ی بوزن هیگز( و میدان حاصل از آن) دارای این ویژگی است که به سایر ذرات جِرم می‌دهند. ذره‌ی بوزن هیگز خود محصول بیگ بنگ است و بعد از بیگ بنگ به وجود آمده و در واقع این ذره نیز مانند سایر ذرات و سایر قوانین و نیروهای فیزیکی توسط خدا وضع شده‌اند که منجر به شکل‌گیری جهان شوند. همان‌گونه که در قسمت‌های قبل نیز گفتیم، این نکته بدیهی است که خدا از طریق وضع قوانین و نیروهای مختلف، جهان را به وجود آورده است. یکی از این نیروها، میدان حاصل از ذره‌ی بوزن هیگز( میدان هیگز) است.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده