آیا همه چیز جهان تصادفی خلق شده ؟

ادعای پنجم خداناباوران: در مکانیک کوانتومی، با توجه به “اصل عدم قطعیّت” همه چیز تصادفی است و هیچ قطعیّتی وجود ندارد.

پاسخ: ابتدا نکته‌ی بسیار جالب اینکه 9 روز پیش(22 مارس 2017) ژورنال نیچر(Nature) و سایت‌های علمی phys .org و Science Daily اعلام کردند که دانشمندان توانسته‌اند اصل عدم قطعییت را دور بزنند. به عبارت دیگر فیزیک‌دانان، روشی برای از میان برداشتن اصل عدم قطعییت هایزنبرگ ارائه دادند که در آن عدم قطعییت کوانتومی توسط دستگاه مورد نظر نادیده گرفته می‌شود.

لینک این خبر که 9 روز پیش(22 مارس 2017) در سایت علمی phys .org منتشر شده است:

https://phys.org/news/2017-03-scientists-evade-heisenberg-uncertainty-principle.html

لینک خبر در سایت علمی Science Daily :

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170322143233.htm

لینک خبر در ژورنال نیچر:

http://www.nature.com/nature/journal/v543/n7646/full/nature21434.html

با این وجود ما “اصل عدم قطعییت” را تشریح می‌کنیم که برایتان روشن شود این اصل به هیچ وجه ربطی به دیدگاه آتئیست‌ها ندارد. در واقع کافی است که معنای واقعی “اصل عدم قطعییت” را بدانید که به وضوح برایتان روشن شود “اصل عدم قطعیت” نه تنها ربطی به دیدگاه مدّ نظر آتئیست‌ها ندارد، بلکه بلعکس، نشان‌دهنده‌ی عظمت خدا و عجز و ناتوانی انسان‌هاست. اولین بار دانشمندی به نام “هایزنبرگ” با فرمول‌های ریاضی نشان داد که انسان‌ها نمی‌توانند سرعت و مکان ذرات کوانتومی مانند الکترون را به طور همزمان تعیین کنند. یعنی اگر سرعت الکترون را تعیین کردند دیگر نمی‌توانند مکان آن را تعیین کنند و اگر مکان آن را تعیین کردند دیگر سرعت آن را نمی‌توانند تعیین کنند. در واقع دانشمندان متوجه شدند که در میزان درک و فهمشان از طبیعت، محدودیت وجود دارد و بعضی از پدیده‌ها را نمی‌توانند به طور کامل درک کنند. به عبارت دیگر در سطح کوانتومی نمی‌توانند به طور همزمان همه‌ی ویژگی‌های برخی پدیده‌ها را به طور همزمان تعیین کنند. مثال دیگری برای “اصل عدم قطعییت” ایجاد ذرات و پاد ذرات در “خلاء” است( همان‌که ناباوارن به آن، ایجاد خود به خودی ذرات می‌گویند و در بالا توضیح دادیم). اگر خلاء را در نظر بگیرید، انسان‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند به طور همزمان در مورد “زمان” و “میزان انرژی” در این خلاء اظهار نظر کنند و در بازه‌های بسیار بسیار کوچک از زمان، میزان آگاهی و دانش انسان‌ها از انرژی و مقدار آن، در خلاء از بین می‌رود و عملاً این انرژی فراتر از درک بشر می‌تواند به ذرات و پاد ذرات تبدیل شده و سریع از بین روند.به‌طور خلاصه تعیین هم‌زمان مکان و سرعت الکترون و همچنین ایجاد این ذرات زیراتمی از درک و فهم انسان‌ها فراتر است و به همین دلیل در مورد این گونه پدیده‌ها “اصل عدم قطعییت” را بیان می‌کنیم. به عبارت دیگر “اصل عدم قطعییت” به معنای ناتوانی و ضعف انسان‌ها در تعیین هم‌زمان همه‌ی ویژگی‌های برخی از پدیده‌های کوانتومی است و ربطی به ادعاهای ناباوران ندارد.هرچند همان‌گونه که در بالا نیز اعلام کردیم، اکنون دانشمندان توانسته‌اند اصل عدم قطعییت را دور بزنند و عملاً از میان بردارند.لینک مقاله‌ی “گاردین” که در آن “اصل عدم قطعییت” و پیدایش “ذرات و پاد ذرات” در خلاء را به طور کامل توضیح میدهد

https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-heisenbergs-uncertainty-principle

 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته