دنیای زیر اتم خود به خود خلق شده است ؟

2- ادعای دوم خداناباوران: اگر به دنیای زیر اتمی بروید، ذره‌هایی هستند که خود به خود به وجود آمده و از بین می‌روند.

پاسخ: ابتدا باید گفت که دانشمندان در توضیح نحوه‌ی به وجود آمدن این ذرات به وضوح می‌گویند: که از فهم و درک بشر خارج است. در واقع در سطح کوانتومی(یعنی دنیای اتم و زیر اتمی) و در بازه‌های بسیار بسیار کوچک از زمان، دانش ما درباره‌ی مقدار انرژی موجود در خلاء از بین می‌رود و عملاً، دانشمندان هیچ آگاهی‌ای نسبت به انرژی و مقدار آن در این بازه‌های بسیار کوچک از زمان ندارند، به گونه‌ای که در این بازه‌های بسیار کوچک از زمان، انرژی فراتر از درک ماست و عملاً می‌تواند به شکل ذرات و پاد ذرات درآید و از بین رود. به عبارت دیگر هیچ کس در دنیا دلیل واقعی به وجود آمدن این ذرات را نمی‌داند و به همین دلیل گفته می‌شود این ذرات خود به خود به وجود می‌آیند. اما همان‌گونه که در قسمت قبل نیز بیان کردیم، یک نکته بدیهی است و آن این‌که هیچ چیز مادی‌ای خود به خود به وجود نمی آید، مگر اینکه شرایط لازم، بستر اولیه و قوانین لازم برای آن محیا شده باشد. بدیهی است که اگر انرژی وجود نداشت و اگر قوانین پیچیده و تا حدّ زیادی ناشناخته‌ی مکانیک کوانتومی بر این انرژی حکم فرما نبود، قطعا این ذرات به وجود نمی‌آمدند و از بین نمی‌رفتند. واضح است که چون بستر اولیه و شرایط لازم برای آن از طرف یک طراح محیا شده، این ذرات به وجود آمده و از بین می‌روند.توضیحات دقیق‌تر درباره‌ی اینکه چگونه در بازه‌های بسیار کوچک از زمان، آگاهی ما درباره‌ی انرژی موجود در خلاء از بین رفته و انرژی فراتر از درک ما به ذرات و پاد ذرات تبدیل می‌شود در لینک زیر( در ادامه نیز مجدداً درباره‌ی ایجاد این ذرات مطابی ارائه خواهیم کرد)

https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-heisenbergs-uncertainty-principle

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده