آیا جهان می‌تواند خود به خود و از هیچ به وجود آید.

 

پاسخ: یک نکته بدیهی است و آن این‌که هیچ چیز مادی‌ای خود به خود به وجود نمی‌آید، مگر اینکه شرایط و بستر اوّلیه‌ی آن محیّا شده باشد. در اینجا منظور ناباوران از کلمه‌ی “هیچ” در واقع “خلاء كوانتومی” است که شامل انرژی، ذرات و پاد ذرات و همچنین قوانین فیزیکی(قوانین مکانیک کوانتومی) مانند میدان‌‌های کوانتومی و… است که متاسفانه آتئیست‌ها به عمد از کلمه‌ی “هیچ” استفاده می‌کنند. طبیعی است که وقتی شرایط لازم و بستر اولیه‌‌ی ایجادِ جهان محیا باشد، جهان به وجود خواهد آمد. پس به وجود آمدن جهان اصلاً خود به خودی نبوده، بلکه چون شرایط لازم و بستر اولیه‌ی آن مانند انرژی، ذرات و پاد ذرات، قوانین مکانیک کوانتومی و… محیا شده بود، جهان به وجود آمده است.این انرژی و قوانین کوانتومی و ذرات و پاد ذرات و… در کنار هم مانند یک دستگاه و مکانیزم هستند و بدیهی است که مانند هر دستگاه و مکانیزم دیگری توسط یک طراح، طراحی شده باشد. البته شایان ذکر است که پیدایش جهان از “خلاء کوانتومی” فقط یکی از نظریات درباره‌ی پیدایش جهان است و نظریات دیگری نیز در مورد پیدایش جهان وجود دارد، به عنوان مثال تعداد زیادی از دانشمندان نظریه‌ی پیدایش جهان از خلاء کوانتومی( که آتئیست‌ها به آن پیدایش جهان از هیچ می‌گویند) را قبول نداشته و در عوض نظریات دیگری مانند نظریه‌ی ریسمان، نظریه‌ی بیگ باونس و نظریه‌ی پیدایش جهان از بذرهای سیاه‌چاله‌ای و… را قبول دارند. به عبارت دیگر نظریه‌ی “پیدایش جهان از هیچ” صرفاً یک حدس است ولی با فرض درست بودن آن نه تنها هیچ تناقضی با وجود خدا ندارد، بلکه بدون وجود خدا که بستر و شرایط لازم برای ایجاد جهان را فراهم کرده باشد، این نظریه کاملاً ناکارآمد است.

 

توضیحاتِ دقیق‌تر درباره‌ی “خلاء کوانتومی” که ناباوران به عمد به آن “هیچ” می‌گویند در سایت‌های علمی Science News  و Scientific American در لینک‌های زیر:

https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/science-will-never-explain-why-theres-something-rather-than-nothing/

https://www.sciencenews.org/article/void-dives-physics-nothingness?tgt=nr

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده