استفاده از آلات موسیقی در جشن نیمه شعبان

 

استفاده از آلات موسیقی در جشن نیمه شعبان

س 5354: در مورد به کار بردن دف یا نی و تار در جشن نیمه شعبان برای برگزاری جشن و خواندن متن های مجاز نظر حضرت آقا چیست؟

ج: هر موسیقی که به سبب ویژگی هایی که دارد انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضائل اخلاقی دور نموده و به سمت بی بندوباری، بیهودگی و گناه سوق دهد، حرام است و اگر موسیقی این گونه نباشد به خودی خود اشکال ندارد.
البته توجه داشته باشید، به کار بردن موسیقی در مناسبتهای مذهبی شایسته مجالس اهل بیت (علیهم السلام)نیست هر چند از نوع حلال باشد و باید قداست و مقام اهل بیت (علهیم السلام) مراعات شود.

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده