سوال شرعی مسح

 

 سؤال:

آیا انجام مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان صحیح است؟


 پاسخ:

 آیت الله خامنه ای:
 بنابر احتیاط از نوک انگشتان باشد.

 آیت الله مکارم:
از بالا به پایین کشیدن مسح پا، جایز است و بسیاری از بزرگان به آن فتوا داده اند.

 آیت الله سیستانی:
با نوک اشکال ندارد.

 آیت الله شبیری زنجانی:
اشکالی ندارد.

 آیت الله وحید:
در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پا بكشد يا آن كه دست را بر برآمدگى روى پا يا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد.✍️ آیت الله فاضل:
احتیاط مستحب است که از سر انگشت پاها به طرف مفصل مسح کشیده شود، هرچند برعکس نیز صحیح است.


منابع:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: uO3r8i25AmE. [2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9607210094. [3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی، کد استفتاء: 667631. [4]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 46443. [5]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله وحید. 6]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9611999.
 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته