#امام_زمان_عج_مناجات شاعر: #مرضیه_عاطفی

 

#امام_زمان_عج_مناجات
شاعر: #مرضیه_عاطفی
:arrow_forward:
خسته ای از ربنای عده ای
خسته ایم از ادعای عده ای

ما که مُردیم از غم دوری تو
خوب شد اما برای عده ای

بخل می ورزند و آناً بشکند
دست های بی دعای عده ای

گریه از هجر تو جایِ خود ولی...
دلخوری از گریه هایِ عده ای

معصیت ها دیدی و بیزاری از
ظاهرِ مؤمن نمای عده ای

سخت تنهایی و نامت میشود
چلۂ مشکل گشای عده ای

سوختیم و سوختیم و سوختیم
بی تو آقاجان به پای عده ای

می رسیدی با عدالت محوری
می نشستی کاش جای عده ای

جان بگیرد تا که تدبیر و امید
با حضورت در عزای عده ای

العجل آقا، که با ما سالهاست
فرق دارد کدخدای عده ای

میرسی و میدهی ما را نجات
از ستم ها و بلای عده ای

عاقبت مشکل گشایی میکند
ندبه های بی ریای عده ای!

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده