مناجات امام حسین

امام حسین (علیه السلام)
مناجات اول مجلس

فقیرم نوشتید، من راضی‌ام
به این شب به شب در زدن راضی‌ام

دل من شکسته‌ست چیزى بگو
بوالله حتى به " لن" راضی‌ام

مرا هم معطل کنى، اولا :
تو رب منى، ثانیا: راضی‌ام

به این پنج نوبت نمازم قسم
خدایا ازین پنج تن راضی‌ام

کلاف مرا برنگردان، ولو
ببافى از آن پیرهن راضی‌ام

فقیر حرم را سلیمان نکن
ازین منصب خویشتن راضی‌ام

به پروانه‌هاى سحر گفته‌ام
که من هم به این سوختن راضی‌ام

مرا آخر عمرى آواره کن
به شب‌هاى دور از وطن راضی‌ام

اگر تن نباشد، به سر راضی‌ام
اگر سر نباشد، به تن راضی‌ام

فداى حسینم، ولیکن مرا
بخوانى شهید " حسن" راضی‌ام

حرم می‌روم باز در می‌زنم
اگر هم ندادند، من راضی‌ام

مرا آخرش هم کفن می‌کنند
ولیکن بدون کفن راضی‌ام...

علی اکبر لطیفیان

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده