شعر امام کاظم

 

مرثیه امام موسی کاظم
           
#امام_زمان

آقا بیا که روضه ی موسی بن جعفر است
چشمانمان ز داغ مصیباتشان تر است

جامه سیاه بر تن و بر جان شرار آه
دل ها به یاد غصۀ او پر ز آذر است

افتاده است بی کس و تنها، غریب وار
مردی که با تمامی خلقت برابر است

مرثیه خوان حضرت کاظم، خود خداست
بانی روضه، حضرت زهرای اطهر است

زندان نگو، که گرم مناجات با خداست
غار حرای حضرت موسی بن جعفر است

از تازیانه خوردن حضرت نگو دگر
ارثیه ای رسیده به ایشان ز مادر است

باشد همیشه ورد زبانم به هر نفس
لعنت به آن یهودی بی دین که کافر است

ای من فدای شال عزای شما شوم
آقا بیا که روضۀ موسی بن جعفر است

شاعر:میلاد یعقوبی
 

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده