شعر شهادت امام کاظم ایمانیفدای زمزمه و ربَّنای ناب شما
چقدر فاصله از قلب ماست تا به شما

به سجده های پر از نورتان قسم که دلم
همیشه بوده سر سفره یِ جناب شما

هزار شکر که تب کرد و سوخت مادر من
میان روضه یِ پرسوز و اضطراب شما

به یک نگاه تو بدکاره..پاک و طاهره شد
مطهر است نگاه تو و عِتاب شما

تو در حِصار غل و بند می کنی اعجاز
فدای معجزه یِ روضه یِ عذاب شما

شنیده‌ام به تو سیلی زدند در زندان
حساب مادرتان می شود حساب شما

شبیه حیدر کرار می خوری طعنه
دلی که خون شده ارث ابوتراب شما

به روی تخته ای از غصه می شوی تشییع
کفن شده بدنت فکر انقلاب شما ...

به یاد بی‌کفن و تشنه کام گودال است
سری به نیزه و شد سنگ ها جواب شما

همین که سنگ به لب های یوسفی خورده
نوای فاطمه شد ندبه های ناب شما

ایمانی

 

 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته