قصیده حضرت زینب

 

 ای پیام آور خون شهدا یا زینب
با پیامت همه جا کرب و بلا یا زینب

ای نماز شب تو برده دل از چار امام
ای همه فاطمه هنگام دعا یا زینب

خطبۀ تو، سخن خون خدا بر سر نی
یک پیام است ولی با دو صدا یا زینب

چه بیارم چه بگویم چه بخوانم به ثنات
که خدا زینت اَب خوانده تو را یا زینب

اگر از اشک شود ملک جهان دریائی
نشود حق تو یک قطره ادا یا زینب

تا قیامت همه مردان جهان می گیرند
از تو درس شرف و صبر و رضا یا زینب

گوهر اشک تو و خون حسین ابن علی
هر دو بخشید به اسلام بقا یا زینب

سر آن سرّ خدا گرچه جدا از تن شد
نگهش از تو نگردید جدا یا زینب

از قفا چشم تو در مقتل و پیش نگهت
شد جدا رأس حسینت ز قفا یا زینب

از تو زیبنده بود ذکر تقبّل منّا
بر سر نعش امام شهدا یا زینب

مظهر صبر خدا خواست دهد جان از دست
تو شدی از دل او عقده گشا یا زینب

سعی تو با سر خونین برادر رفتن
مروه گودال و صفا طشت طلا یا زینب

در دل محمل خود چون دل خورشید بسوز
که هلالت شده انگشت نما یا زینب

خطبه هایت همه یادآور زهرای بتول
سخنانت چو علی روح فزا یا زینب

پور مرجانه به تو خنده زد و گفت: گرفت
قلبم از قتل حسین تو شفا یا زینب

آن ستم پیشه پی پاسخ دندان شکنت
شادی اش گشت مبدّل به عزا یا زینب

دختر وحی کجا كوچه و بازار کجا؟
آیت نور کجا شام کجا یا زینب

از تو زیبد که بکوبی به دهان دشمن
مشت، با غرّش "یابن الطلّقا" یا زینب

پیش چشم تو به لب های عزیز زهرا
به خدا، چوب زدن نیست روا یا زینب

جز تو کی خوانده نماز شب خود بنشسته
دل شب گوشۀ ویرانه سرا یا زینب

ماه روی تو چو از جور فلک نیلی شد
روی خورشید نشد تیره چرا یا زینب

خصم بر اشک تو خندید ولی بر سرِ نی
گریه کردند برایت شهدا یا زینب...

گلچینی از قصیده استادسازگار

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده