قرآن به 15 چیز گفته عظیم:

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

قرآن به 15 چیز گفته عظیم:


۱.به زلزله قیامت گفته" شئ عظیم
حج/1

۲.به خودش فرموده" علیُّ العظیم
شوری/4

۳.به بهشت گفته" فوزٌعظیم
تغابن /9

۴.به اجری که میدهدگفته " اجرعظیم
حجرات /3

۵.به عذابش گفته"عذاب عظیم
جاثیه/10

۶.به قدرتش گفته"عرش عظیم
توبه /129

۷.به قرآن گفته"قرآن عظیم
حجر/87

۸.به اخلاق پیامبرگفته "خُلُقٍ عظیم
قلم /4

۹.به شرک گفته" ظلمٌ عظیم
لقمان /13

۱۰.به روزقیامت گفته"یومٌ عظیم
زمر/13

۱۱.به ولایت علی ع گفته "نبأ عظیم
نبأ/2

۱۲.به امام حسین ع گفته"ذِبحٌ عظیم
صافات /107

13. به حیله زنان گفته: کَیدَکُنَّ عظیم
یوسف/28

14_به تهمت و بهتان گفته: بُهتانٌ عظیم
نور/16

15_به بلای فرعونیان گفته: کَربِ العظیم 
صافات/115

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته