شعر حضرت زهرا(س)#عباس_خوش_عمل

 

دست من و دامانت یا فاطمة الزهرا
 جان من و قربانت یا فاطمة الزهرا

 هستند بلامندان درمانده و سرگردان
 محتاج به درمانت یا فاطمة الزهرا

 در مهر و مه و اختر انوار هدایت گر
 از روی درخشانت یا فاطمة الزهرا

 آنی که پس از احمد جبریل امین آمد
 اجرا گر فرمانت یا فاطمة الزهرا

 در خیل بنی آدم شرمنده دو صد حاتم
 از بخشش و احسانت یا فاطمة الزهرا

 بستود خدا یک سر از قدر الی کوثر
 تا سورۀ انسانت یا فاطمة الزهرا

 در سلسلۀ طاها شد حل معماها
 از پرتو عرفانت یا فاطمة الزهرا

 در دایرۀ امکان عقل همه دانایان
 سرگشته و حیرانت یا فاطمة الزهرا

 مریم به همه پاکی وان جلوۀ افلاکی
 طفلی ز دبستانت یا فاطمة الزهرا

 فارغ ز پریشانی شیدا شد و نورانی
 دل های محبانت یا فاطمة الزهرا

 با طالع رخشنده شد «خوش عمل» ارزنده
 تا گشت ثناخوانت یا فاطمة الزهرا

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده