آسیب‌های ناشی از بدرفتاری و بداخلاقی مربی

 

  

آسیب_شناسی_تربیتی 

آسیب‌های ناشی از بدرفتاری و بداخلاقی مربی بسیار زیاد و خطرناک است. 

 کاهش اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌ها کمترین اثر منفی این بداخلاقی‌ها محسوب می‌شود. 

کسی که بنای امر به معروف و نهی از منکر می گذارد و در صدد اصلاح حال مردم بر می‌آید سزاوار است که خودش خلق و صاحب صبر و حلم و قوی النفس باشد،...، با مردم مهربان باشد و با آنها با رفق و مدارا رفتار کند چون پند و نصیحت به رفق و ملایمت، بهتر در دل جا می‌کند و بیشتر تاثیر می‌کند.
معراج السعادة، ص۴٣١

✅مطمئنا اگر چنین رفتار پسندیده ای در اعمال سرگروه و کادر اجرایی دیده نشود به شهادت عقل و شرع و وجدان تاثیر زحمات و تلاش ها بسیار کمتر از مورد انتظار خواهد بود.

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته