روش_های_تربیتی: روش مرابطه و خود مرزبانی

سیره_تربیتی_اهل_بیت_علیهم_السلام 

روش_های_تربیتی:  روش مرابطه و خود مرزبانی

اگر انسان خود از درون به تربیت خویشتن پردازد و خود مرزبانى نماید بهترین اثر تربیتی را دارد. چرا که انسان خود ضعف و قدرت‌ها و شرایط خود را بهتر تشخیص می‌دهد. 

از آن جا که آدمی همواره در معرض اشتباه و لغزش است، لازم است حریم حقیقت را پاس داشته و به حساب خویش توجه کند تا از لغزیدن
خود جلوگیری و در صورت لغزش به سرعت بازگشته و جبران کند. 

بدیهی است اگر آدمی خود بدین روش به اصلاح خود نپردازد، دیگران نمی‌توانند او را اصلاح کنند. 

حضرت امیر علیه السلام در بهره گیری از این روش اصلاحی می‌فرمایند:

بندگان خدا! – کرداروگفتار - خود را بسنجید پیش از آن که آن را بسنجند، و حساب نفس خویش را برسید، پیش از آن که به حسابتان برسند. - فرصت را غنیمت شمارید - پیش از آن که مرگ، گلویتان را بگیرد و نفس کشیدن نتوانید. رام و گردن نهاده- به راه راست روید - پیش از آن که به سختی رانده شوید. و بدانید آن کس که نتواند خود را پند دهد تا از گناه باز دارد، دیگری را نیاید تا این کار را برای او به جای آرد.
 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته