آرامش با یاد خدا

 

چگونه یادخداباعث آرامش وعزت ولذت است؟
 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.۲۶و۲۷ آل عمران

 

بگو،خدایا سلطنت وپادشاهی مال توست 
هرکس رابخواهی سلطنت میدهی
وازهرکس بخواهی سلطنت رامیگیری
عزت وذلت دست توست
همه خیرها وبرکتها دست توست
برهرکار، توانایی،
شب راروز و روز راشب میکنی
مرگ وزندگی دست توست
وبه هرکس به هرمقدارکه بخواهی روزی می دهی.


این خدا،دائماً تاابد یک آن ازما جدانیست تعبیر من یشاء که درقرآن ۷۰بار آمده،

یعنی به هرکس که بخواهدمی دهد یاعزیز میکند یا ذلیل می کند،باتوجه عدالت وحکمت خدا منظوراین است که هرکس لایق باشد، و این لیاقت راخودما بایدبه یاری خدا کسب کنیم.

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده