حکم تراشیدن موی سر زنان

 

سوال : آیا خانم ها می توانند موی سر خود را از ته بتراشند، با فرض اینکه قصد شباهت به مردان در کار نبوده و شوهر هم ناراضی نیست و تراشیدن برای درمان بیماری هم نیست. به عبارت دیگر، تراشیدن سر زن ها فی نفسه چه حکمی دارد؟

 

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است :

 

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

اشکال ندارد. اما نمی تواند با سر برهنه جلوی نامحرم باشد.

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که ضروری نباشد، جایز نیست.

 

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

فی نفسه اشکال ندارد.

 

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، مانعی ندارد.

 

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

مانعی ندارد، ولی باید سر را از نامحرم بپوشانند.

 

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

این کار حرام نیست؛ مگر آنکه مفسده ای به دنبال داشته باشد.

 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته