​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

سخنرانی استاد میر باقری

 

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده