​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی استان قم در ۵ حوزه انتخابیه این استان برگزار شد

انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی روز جمعه ۵ آبان همزمان با سراسر کشور در شهرستان قم و شهرهای کهک، جعفریه، دستجرد و قنوات برگزار شد.

در انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان قم جواد اشعری، سیدمحمدجواد آل احمد، حسن مالکی‌نژاد، حسینعلی بزرگ قمی، محمود هوشنگی دلیرپور، مهدی نیک‌زاد، مرتضی وافی، حسن رونده، علیرضا حضرتی، حسن آمره‌ئی و علی محمد زارع به عنوان ۱۱ عضو اصلی انتخاب شدند.

محمود خسروی، مهدی رشیدی ابرقوئی و مهدی محمدی‌زاده نیز با رأی مسئولان هیئت‌های مذهبی به عنوان اعضای علی البدل انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان قم انتخاب شدند.

در بخش کهک نیز علی سیرجانی، سید محمد موسوی، محمد محمدخانی، رضا زینلی و محمدرضا تهران به عنوان اعضای اصلی و سیدمحمد آقامیرحسینی به عنوان عضو علی البدل بیشترین آرا را کسب کردند.

در بخش خلجستان نورالله رمضانی، علیرضا سلمانی، ابوالفضل فراهانی و بشیر شاه جمالی به عنوان اعضای اصلی و محمدرضا ابراهیمی و مسعود سلمانی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

در بخش جعفرآباد احمد صفری، سیدکمال موسوی، رضا چراغی، حسن عروجی و دانیال رستمی به عنوان اعضای اصلی و حسین رنجبر به عنوان عضو علی البدل بیشترین آرا را کسب کردند.

در بخش مرکزی محمدتقی زینی وند، علی سعادت خوشرو، ابوالفضل عرب خراسانی، حسین نادری و عباس دهکار به عنوان اعضای اصلی و داود خلج به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

این افراد به مدت ۴ سال در شورای هیئت‌های مذهبی فعالیت خواهند داشت.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده