امامزاده علی موسی الرضا (علیه السلام)

 

امامزاده علی موسی الرضا (علیه السلام) سیدی جلیل القدر، عظیم الشأن و بسیار بزرگوار بود. ریاست شهر قم و نقابت سادات علوی را به عهده داشت و از سرشناسان خاندان رضوی در قم بوده است.
ابوالحسن موسی بن احمد مردی بس فاضل متواضع و متخلق وسهل الجانب بوده است با عنفوان جوانی نقابت سادات علویه شهر قم و نواحی آن به او مفوض بوده است. او در سال 372 هجری قمری به زیارت جدش امام رضا (علیه السلام) رفت و سپس در سال 375 هجری قمری در قم وفات یافت.
به اعتقاد متصدیان بقعه متبرکه نسب شریف امامزاده سیدعلی موسی الرضا با چهار واسطه از قرار ذیل به امام جواد (علیه السلام) منتهی می شود:
سیدابوالحسن موسی بن ابی عبدالله احمد بن ابی علی محمد بن ابی علی احمد بن ابی جعفر موسی المبرقع بن امام جواد (علیه السلام).
مرحوم ناصر الشریعه در کتاب "تاریخ قم" صفحه 133 مى نویسد: "شهر به قدر یک میدان از دروازه رى از سمت کوره پزخانه ها که دور مى شود بقعه مختصر، محقر و مخروبه ای است که محاذى آن حوض مسقفى قرار دارد. گویند امامزاده على بن موسى (علیه السلام) است و از قرارى که در لوح آن نوشته شده: امامزاده على از اولاد امام موسى بن جعفر (علیه السلام) است."
همانطوریکه بیان گردید از شجره نامه و تاریخ تولد و وفات این سیدجلیل القدرو اینکه در چه تاریخى به شهر قم وارد شده اطلاع دقیقى در دست نیست؛ اما از بقعه ای که براى وى بنا نموده اند معلوم می گردد که وى داراى شخصیتى عظیم بوده و به جهت احترام وافر به ایشان چنین بقعه اى هر چند و چک بنا نموده اند.

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته