​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

سخنرانی آیت الله توکل

 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده