حضور نمایندگان شورای هیئات مذهبی استان در قنوات

 

حضور نمایندگان شورای هیئات مذهبی استان در قنوات

روز چهارشنبه 10دیماه 1399 ریاست و دبیر شورای هیئات مذهبی شهر مقدس قم و مسئول دبیرخانه شورا در مراسم هفتگی هیئت مجمع الذاکرین قم شرکت کردند. این مجلس با شرکت جمعی از مادحین، شعرا و دوستداران خاندان عصمت و طهارت، از ساعت 19:30 الی 21 در شهر قنوات برگزار شد.
در این مجلس امام جمعه محترم شهر قنوات، رئیس سازمان تبلیغات بخش و جمعی از مسئولین انتظامی حضور داشتند.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته