​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

توزیع بیش از  دوازده هزار غذا در بین نیازمندان محلات

توزیع بیش از  دوازده هزار غذا در بین نیازمندان محلات به *همت شورای هیئات مذهبی  استان قم و کمک مسئولین هیئات* در زمینه پخش غدا ی گرم به همراه پک افطار در بین نیازمندانی که هیئات  لیست آنان رابه دفتر شورا معرفی کردند .این طرح که باعنوان *ضیافت کریمانه*(بنام امام حسن مجتبی)میباشد تا آخر ماه مبارک ادامه خواهد داشت 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده