نظر سنجی

 

نظرسنجی

شورای هیئات مذهبی در نظر دارد با همکاری هییت ورزش همگانی استان قم ورزش دسته جمعی با حضور هئیات مذهبی استان قم به صورت هفتگی برگزار نماید 

کدام مورد ذیل به نظر شما در اولویت است لطفا با استفاده از لینک زیر در نظر سنجی شرکت فرمایید 

 

برای نطر سنجی کلیک کنید  

 

 

 

۴
از ۵
۲۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته