​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

هفتاد نکته از نکات کتب روانشناسی

 

 

هفتاد نکته از نکات کتب روانشناسی
بدانید اگه کل کتب روانشناسی را بخونی به این 70 جمله میرسید

1-روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
-2
حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
-3
برای فردایت برنامه ریزی کن.
-4-
از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن.
5
-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
6
-زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
7
-احمقانه رفتار مکن.
8
-برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
9
-اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.
10
-همیشه در حال آموختن باش.
11
-آنچه می دانی به دیگران بیاموز.
12
-روز تولدت یک درخت بکار.
13
-دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
14
-از مکانهای مختلف عکس بگیر.
15
-راز دار باش.
16
-فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
17
-به دیگران متکی نباش.
18
- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
19
-اشتباه هایت را بپذیر.
20
- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.
21
- بعد از تنبیه بچه هایت, آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
22
-گاهی برای خودت سوت بزن.
23
- شجاع باش, حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
24
-هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
25
-به کسی کنایه نزن.
26
-از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
27
-به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
28
- سحر خیز باش
29-سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
30
-همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
31
-کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد
32-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند
33-هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام

بی معنی و نامفهوم نگذار

34-وقت شناس باش
35-از افراد ناشایست دوری کن
36-در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
37-اصالت داشته باش
38-هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن
39-از حدی که لازم است مهربانتر باش
40-وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن
41-بهترین دوست همسرت باش
42-تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی

 شغل فعلیت را از دست مده
43-سعی کن مفید ترین و با احساس ترین

آدم روی زمین باشی
44-از کسی کینه به دل نگیر
45-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
46-شکست را به راحتی بپذیر.
47
-وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
48
-خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن.
49
- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.
50
-همیشه به قولت وفادار باش.
51
-تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن.
52
-عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.
53
-زندگی را سخت نگیر.
54
-هیچ وقت قمار بازی نکن.
55
-وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.
56
-از وسایلت به خوبی محافظت کن.
57
-انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.
58
-برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.
59
-همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
60
-پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
61
-خودت را دست کم نگیر.
62
-متواضع و فروتن باش.
63
-در ماشینت را همیشه قفل کن.
64
-قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
65
-نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و

 بی ریا هستی محتاط باش.
66
-دوستی های قدیم را دوباره تازه کن.
67
-سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
68
-کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
69
-طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود.

70-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده