هفتاد نکته از نکات کتب روانشناسی

 

 

هفتاد نکته از نکات کتب روانشناسی
بدانید اگه کل کتب روانشناسی را بخونی به این 70 جمله میرسید

1-روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
-2
حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
-3
برای فردایت برنامه ریزی کن.
-4-
از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن.
5
-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
6
-زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
7
-احمقانه رفتار مکن.
8
-برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
9
-اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.
10
-همیشه در حال آموختن باش.
11
-آنچه می دانی به دیگران بیاموز.
12
-روز تولدت یک درخت بکار.
13
-دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
14
-از مکانهای مختلف عکس بگیر.
15
-راز دار باش.
16
-فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
17
-به دیگران متکی نباش.
18
- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
19
-اشتباه هایت را بپذیر.
20
- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.
21
- بعد از تنبیه بچه هایت, آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
22
-گاهی برای خودت سوت بزن.
23
- شجاع باش, حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
24
-هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
25
-به کسی کنایه نزن.
26
-از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
27
-به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
28
- سحر خیز باش
29-سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
30
-همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
31
-کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد
32-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند
33-هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام

بی معنی و نامفهوم نگذار

34-وقت شناس باش
35-از افراد ناشایست دوری کن
36-در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
37-اصالت داشته باش
38-هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن
39-از حدی که لازم است مهربانتر باش
40-وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن
41-بهترین دوست همسرت باش
42-تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی

 شغل فعلیت را از دست مده
43-سعی کن مفید ترین و با احساس ترین

آدم روی زمین باشی
44-از کسی کینه به دل نگیر
45-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
46-شکست را به راحتی بپذیر.
47
-وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
48
-خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن.
49
- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.
50
-همیشه به قولت وفادار باش.
51
-تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن.
52
-عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.
53
-زندگی را سخت نگیر.
54
-هیچ وقت قمار بازی نکن.
55
-وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.
56
-از وسایلت به خوبی محافظت کن.
57
-انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.
58
-برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.
59
-همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
60
-پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
61
-خودت را دست کم نگیر.
62
-متواضع و فروتن باش.
63
-در ماشینت را همیشه قفل کن.
64
-قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
65
-نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و

 بی ریا هستی محتاط باش.
66
-دوستی های قدیم را دوباره تازه کن.
67
-سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
68
-کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
69
-طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود.

70-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته